Polsk dom mot EU-rätten träder i kraft

13 oktober 2021
Uppdaterad: 13 oktober 2021

Den polska regeringen har låtit publicera förra veckans kontroversiella dom där landets författningsdomstol säger att Polen inte behöver följa EU-rätten när det gäller domstolsväsendets uppbyggnad med bland annat krav på oberoende från politisk inblandning. Publiceringen innebär att domen nu trätt i kraft och gör den rättsligt bindande i Polen. Domen bryter mot EU-rätten som kräver att alla medlemsländerna följer EU:s regler och EU-domstolens beslut.