Polsk domstol skjuter åter upp viktigt EU-beslut

23 september 2021

Den polska författningsdomstolen har fått uppdrag av landets premiärminister Mateusz Morawiecki att avgöra huruvida EU-lag står över polsk lag när det gäller utformningen av domstolssystemet. Enligt unionens fördrag har EU-rätten företräde framför nationell rätt. Efter att ha skjutit upp beslut tidigare meddelade författningsdomstolen i går onsdag att man åter senarelägger utslaget till den sista september. I juli slog författningsdomstolen, som enligt kritiker domineras av regeringsvänliga domare, i en liknande dom fast att Polen inte behöver följa EU-rätten.