Polskt disciplinsystem anmäls till EU-kommissionen

19 februari 2019
Uppdaterad: 19 februari 2019

Det nya polska disciplinsystemet för domare kan innebära att dessa går miste om rättssäker behandling eftersom landets justitieminister (tillika riksåklagare) har inflytande över vem som leder förfarandena. Det är därför ett hot mot skyddet för domstolar i EU:s fördrag och mot grundläggande mänskliga rättigheter, uppger ordföranden i det polska domarförbundet Iustitia, Krystian Markiewicz, i brev till EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Markiewicz ber kommissionen att vidta ”lämpliga åtgärder”. Han uppger att tjänstemän nu under flera månader initierat sådana processer mot domare i landet.