Positiv för svensk export

10 december 2015
Uppdaterad: 6 februari 2017
Handeln inom Europa och mellan Europa och Nordamerika har vuxit betydligt snabbare än världshandeln och det har gynnat Sveriges export. Det har lett till en uppgång för svensk export på 4,7% de första tre kvartalen 2015, rapporterar halvstatliga och företagsfrämjande Business Sweden. ■