Privatpersoner skickade 500 miljarder kronor

12 november 2019

Överföringar av pengar från en privatperson till en annan över EU:s gräns uppgick förra året till nästan 500 miljarder kronor. Huvuddelen skickades av migranter boende i ett EU-land till deras ursprungsländer i Afrika och Asien. Totalt skickades 380 miljarder kronor till personer utanför EU och 117 miljarder skickades till personer i EU från länder utanför unionen under 2018, rapporterar Eurostat.