Prognos: Utsläppen ökar 2021

14 oktober 2021

Enligt Internationella energirådet kommer utsläppen av skadliga växthusgaser att öka med fyra procent i år jämfört med förra året. Det skulle betyda att två tredjedelar av nivåminskningen av utsläpp under pandemiåret 2020 skulle gå förlorad, rapporterar DN.