Protester mot ny ungersk läroplan

10 februari 2020

Den ungerska nationalkonservativa regeringen har uppdaterat landets läroplan för grundskoleelver.

”[Läroplanen] stärker den nationella identiteten, introducerar nationell kultur, kristna kulturella värderingar, nationella traditioner, ungersk konst och ungerska språket, sade statssekreterare Zoltán Maruzsa med ansvar för utbildningsfrågor, enligt regeringens hemsida

I samband med uppdateringen har två ungerska lärarförbud protesterat mot uppdateringen av läroplanen.

”Det är problematiskt om ett ramverk för utbildning grundas på ideologi snarare än professionella principer”, heter det i ett uttalande från lärarförbundet PDSZ, rapporterar Reuters.