Protester när ungersk antisemit får staty

14 december 2015
Bland annat ett amerikanskt sändebud deltog under söndagens demonstration mot att arkitekten bakom lagar mot judar i Ungern under andra världskriget, Bálint Hóman, får en staty rest över sig.Läs mer