Rapport: Alla kolkraftverk i EU måste stängas för att klara klimatmål

10 februari 2017

De runt 300 kolkraftverken i EU måste fasas ut under de kommande 15 åren för att unionen ska klara sina klimatmål till 2030, enligt beräkningar från institutet Climate Analytics.