Rapport: Distansarbetande riskerar jobba för mycket

9 september 2021

Personer som jobbar hemifrån riskerar att dubbelt så ofta som de som jobbar på kontor överskrida EU-gränsen på max 48 timmars arbetsvecka. Det framgår i en rapport från EU-institutet Eurofond på torsdagen. Rapporten har undersökt hur personer påverkas av digitalt hemarbete och möjligheten att koppla ner.