Rapport: Euron långt från dollarns världsdominans

16 mars 2021

I en rapport från statliga institutet för Europapolitiska studier, Sieps, på tisdagen konstateras att det ännu är långt kvar innan euron kan mäta sig med den amerikanska dollarn som ledande världsvaluta. Status som världsledande valuta har historiskt varit kopplat till politisk, militär och ekonomisk makt, en position som USA övertog från Storbritannien efter första världskriget. Men skulle det vara politiskt intressant för EU att stärka euron ställning i världen behövs bland annat att andra länder i världen ökar sin upplåning i euro och än mer knyter sina valutor till euron. Vidare måste det skapas en gemensam och större marknad för statsobligationer i euro, euroobligationer och en europeisk kapitalmarknadsunion för att euron ska kunna bli en världsvaluta, heter det i rapporten