Rapport: Framsteg för arbetsmiljön i EU

27 augusti 2021

Enligt en rapport som EU-kommissionen släppte i veckan om det europeiska arbetsmiljöpolitiska ramverket  2014-2020 fann studien "tydliga framsteg" i genomförandet av de sju strategiska målen. De viktigaste framstegen ska ha gjorts inom det första målet som syftar till att anpassa nationella arbetsmiljöregler till den europeiska ramen, rapporterar Fackliga Brysselkontorets nyhetsbrev.