Rättsexperter godkänner förslag om minimilön

11 mars 2021
Uppdaterad: 11 mars 2021

Sveriges och Danmarks klagomål på lagligheten i EU-kommissionens förslag om minimilöner får inte gehör hos experterna, skriver TT/GP. Rättstjänsten anser att EU-förslaget inte kan anses etablera lönenivåer eller direkt inverka på hur lönerna sätts i medlemsländerna vilket skulle vara otillåtet enligt fördraget. Däremot påpekas att ett antal klarlägganden bör göras för att undvika oklarheter.