Regeringen stöder EU-kommissionen mot Polen

17 januari 2020
Uppdaterad: 17 januari 2020

EU-kommissionen har väckt talan vid EU-domstolen mot Polen för att landet inte anses ha säkerställt domstolarnas oberoende och inte heller möjligheten och skyldigheten för nationella domstolar att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen. På torsdagen meddelade Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) att regeringen ställer sig bakom kommissionen i rättstvisten i EU-domstolen.