Regeringen efterlyser ett starkare EU

9 januari 2017

I regeringens förslag till nationell säkerhetsstrategi som presenterades på söndagen slås fast att Ryssland genom sin olagliga annektering av Krim och aggression mot Ukraina” har brutit mot avgörande delar av den europeiska säkerhetsordningen. “Sverige vill därför ytterligare stärka EU som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. Det innefattar en större förmåga till civil och militär krishantering.”, heter det i dokumentet.