Regeringen lyfter fackliga aspekter på lastbilstransporter i EU

10 december 2015
Uppdaterad: 6 februari 2017
Inför att nya transportregler diskuteras av medlemsländerna i Bryssel på torsdagen meddelar regeringen att de vill motverka social dumping på vägarna: det behövs regler som ser till att cabotagetransporter, när utrikes åkare kör inrikes godstransporter i Sverige, är tillfälliga. Det måste också enligt regeringen vara obligatoriskt att ha bevis i fordonet på vilket slags transport det handlar om. ■