Annons

Regeringen säger nej till slopat EU-veto i skattefrågor

8 februari 2019
Uppdaterad: 8 februari 2019

I mitten av januari föreslog EU-kommissionen att kravet på enhällighet i skattefrågor på EU-nivå bör avskaffas i syfte att kunna nå överenskommelser i förslag där något eller några medlemsländer i dag lagt in sitt veto. Den svenska regeringen avvisar en sådan förändring.

”Regeringen stödjer  inte en övergång  till beslutsfattande  med kvalificerad majoritet på skatteområdet, vare sig generellt eller i enstaka fall. Enhälligheten säkrar  regeringens och riksdagens inflytande och befogenhet över skattefrågorna”, skriver man. För att kommissionens förslag ska gå igenom måste alla EU-länder ge sitt godkännande, vilket inte ser ut att bli fallet.