Regeringen sonderar brexitterräng

20 oktober 2017

Handelsmyndigheten Kommerskollegium fick på torsdagen i uppdrag av regeringen att utreda svenska handelsintressen inför kommande brexitförhandlingar om framtida relationer . Kommerskollegium ska identifiera vilka sektorer i handeln med varor och tjänster mellan Sverige och Storbritannien som är särskilt viktiga för svensk ekonomi och för svensk sysselsättning. Senast 31 januari 2018 ska rapporten vara klar.