Regeringen utreder Brexitpåverkan

30 september 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Den svenska regeringen gav på torsdagen Kommerskollegium i uppdrag att analysera framtida handelsrelationer efter Brexit. Det handlar bland annat om ”strategiskt viktiga handelsfrågor som troligtvis kommer att bli föremål för komplicerade förhandlingar vid ett brittiskt EU-utträde”. ■Läs mer