Regeringen utreder garantipension efter EU-dom

5 oktober 2018

Enligt en EU-dom från december i fjol finns det inte någon skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland och att beräkningen av hur garantipensionen påverkas av pensioner från utlandet måste göras om. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att se hur det svenska systemet bör göras om. Garantipensionen är en utfyllnad för personer med låg eller ingen inkomstgrundad pension.