Regeringen vill att EU satsar på infrastruktur

23 mars 2018
Uppdaterad: 23 mars 2018

Regeringen vill förmå EU att utöka den svenska delen den europeiska stomnätskorridoren från Stockholm till Haparanda respektive Oslo via Örebro. Medfinansiering från EU skulle möjliggöra en mångmiljardsatsning på järnvägen, skriver Publikt. Stomnätskorridorerna är utpekade transportstråk, omfattar alla trafikslag, för att bättre sammanlänka Europa.