Gränsregioner efterlyser bättre stöd vid migrantmottagning

25 mars 2021
Uppdaterad: 25 mars 2021

I ett uttalande från EU:s regionkommitté om EU:s kommande nya asyl- och migrationspolitik kräver EU-ländernas regionerna mer ekonomiskt stöd och en solidarietsmekansim för som minskar gränsregionernas ansvar för att inkvartera migranter som spontant tar sig över EU:s yttre gränser.