Regningen vill webbupplysa utländsk arbetskraft

1 februari 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Regeringen har gett en rad myndigheter i uppdrag att lämna ett förslag på hur utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige lättare ska kunna få information om den svenska arbetsmarknaden. ■