Rekordfall i hushållsutgifter under 2020

22 november 2021

Hushållens slutliga konsumtionsutgifter i EU sjönk under 2020 med 8 procent jämfört med året innan, enligt Eurostat. Det är det största fallet sedan mätningarna började. Det största fallet i hushållens utgifter skedde för hotell och restaurang: -38 procent.