Rekordminskning av fransk arbetslöshet

27 april 2016
Arbetslösheten sjönk i mars månad med 1,7 procent jämfört med föregående månad. Det är den största minskningen sedan 2000.Läs mer