Renare luft i Europa storstäder

31 mars 2020

Minskad biltrafik och nedstängda fabriker har gett renare luft i Europas storstäder, visar nya satellitbilder, uppger TT/SvD. De genomsnittliga halterna av den giftiga gasen kvävedioxid har under de senaste veckorna minskat i städer som Bryssel, Paris, Madrid, Milano och Frankfurt, enligt Europeiska folkhälsoalliansen (EPHA).