Annons

Beräkningar: Renare luft under krisen kan rädda 11 000 liv

30 april 2020
Uppdaterad: 30 april 2020

Minskade luftföroreningar i Europa under coronapandemin gör att man kan vänta sig färre dödsfall. Institutet CREA i Helsingfors beräknar att 11 000 förtida dödsfall undviks till följd av minskade halter av partiklar och kvävedioxid, rapporterar Ekot.