Renzi jublar över godkänd författningsreform

12 januari 2016
Det italienska parlamentets andra kammare har röstat för ändringar av landets konstitution som bland annat innebär att antalet ledamöter i första kammaren minskas och att dess makt reduceras för att underlätta och korta ner tidsåtgången för framtida lagstiftning. Läs mer