Revisorer dömer ut EU-investeringar i hamnar

23 september 2016
Enligt Europeiska revisionsrätten var en tredjedel av EU:s utgifter för anläggningar som kajer, dockor och vågbrytare i kusthamnar mellan 2000 och 2013 ”oändamålsenliga och ohållbara”. Bland andra har svenska hamnar granskats. ■Läs mer