Revisorer kräver bättre gränskontroll

11 november 2019
Uppdaterad: 11 november 2019

Medlemsstaterna bör fokusera mer på att snabbt mata in fullständiga uppgifter i EU:s informationssystem för övervakningen av Schengenområdets yttre gränser, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Vissa uppgifter ingår dock för närvarande inte i systemen, medan andra antingen är ofullständiga eller inte matas in i tid. Detta gör att vissa gränskontroller blir mindre effektiva, säger revisorerna.