Annons

Revisorer ser brister i ECB:s krishantering

17 januari 2018

Det finns brister i Europeiska centralbankens, ECB, arbete med att identifiera och hantera krisbanker, slår EU:s revisorer fast i en rapport. Revisorerna ser svagheter i det operativa ramverket och tecken på ineffektivitet, och efterlyser bättre riktlinjer för hur arbetet ska gå till när en bank får problem, rapporterar TT/GP.