Revisorer: Skärp EU-bevakningen av nationella budgetar

4 december 2019

EU behöver skärpa sina krav på nationella budgetramverk och bättre övervaka hur medlemsstaterna tillämpar dem i praktiken. Det hävdas i en ny rapport från EU:s revisorer. Kraven, enligt revisorerna, är i flera avseenden mildare än internationella standarder från IMF och OECD. EU-kommissionen har än så länge endast begränsad kunskap om huruvida länderna tillämpar dem korrekt, anser revisorerna.