Riksdagen godkänner Kanadaavtal

23 mars 2018

Sveriges riksdag röstade på torsdagen med siffrorna 248 mot 24 för att ratificera EU:s handelsavtal med Kanada, Ceta. Avtalet gäller redan provisoriskt men behöver ratificeras i alla medlemsländer, och en rad regionala parlament, innan det kan träda i kraft fullt ut.