Riksdagen hemligstämplar EU-diskussion

11 maj 2020

Riksdagens EU-nämnd, där samtliga partier är representerade, beslutade på måndagen att hemlighålla ministerrådets diskussion om vilken ny lagstiftning EU bör prioritera de närmaste åren. Bakgrunden är att Europaportalen med hänvisning till rättsstatlighet och vikten av öppenhet vid lagstiftning tidigare hade begärt att få del av den svenska EU-ambassadens referat från mötet. Ministrarnas inlägg var mycket korta men bara det svenska inlägget lämnades ostruket: Vikten av jämställdhet, rättsstatlighet och att det inte blir bindande EU-regler om minimilöner.