Riksdagsutskott vill ha bättre EU-regler för kemiska ämnen

15 februari 2017
Uppdaterad: 15 februari 2017

Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att intensifiera arbetet med att hanteringen och bedömningen av kemiska ämnen ska bli effektivare inom EU.