Annons

Riksdagsutskott vill inte ge EU-kommissionen makt över statistiken

20 oktober 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Finansutskottet i riksdagen vill inte att EU-kommissionen ska ges möjlighet att utan Europaparlamentet och ministerrådet själva lagstifta om vilka ämnen som unionen ska föra statistik över. Det menar utskottet strider både mot subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. Om en vecka tar hela riksdagen ställning. Om en tredjedel av parlamenten i EU-länderna anser att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska förslaget omprövas. ■