Riskkapitalet fördubblas i EU

10 april 2018

Inom EU saknas kapital för att få innovativa företag att växa. Entreprenörer lämnar därför Europa för bland annat USA där tillgången på riskkapital är mycket större. För att råda bot på det ger kommissionen motsvarande 4,2 miljarder kronor i EU-pengar till sex fonder som med hjälp av privata och publika satsningar ska generera närmare 67 miljarder kronor i investeringar i innovativa uppstartsföretag. Därmed skulle mängden riskkapital i EU fördubblas.

Kommissionens meddelande kom dagar efter att svenska Spotify valt att lista sig på New York-börsen.