Rumäner folkomröstar om amnesti för mutbrott

7 maj 2019
Uppdaterad: 7 maj 2019

Rumänien kommer i samband med EU-valet den 26 maj att hålla två folkomröstningar samma dag. Den ena frågan lyder: Går du med på att förbjuda amnesti eller förlåtelse för korruptionsbrott? Och den andra: Går du med på att förbjuda att regeringen antar nöddekret när det gäller brott, straff och rättssystemet, vilket inkluderar rätten att överklaga dekret direkt till konstitutionsdomstolen? Det uppger tidningen The Parliament.