Rumänska protester mot nya åklagarregler

25 februari 2019

Över 7 000 personer demonstrerade på söndagskvällen på rumänska gator i protest mot nya rumänska rättsreformer som inskränker oberoendet bland landets åklagare. Likaså strejkar vissa åklagare och tar bara akuta fall från och med i dag måndag och tre till sju dagar framåt, uppger TT/GP.