Schweiz avslutar förhandlingar med EU

27 maj 2021

Schweiz meddelade på onsdagen att landet avbryter de långdragna förhandlingarna om ett omfattande samarbetsavtal med EU, uppger TT/GP. I dag regleras samarbetet mellan unionen och Schweiz av över 100 bilaterala avtal. Bryssel har velat slå samman dessa i ett ramavtal, men nu ser 13 år av samtal ut att braka samman.