Schweiz behåller radio- och tv-avgift

5 mars 2018

Schweizarna fortsätter att betala för public service. Under söndagen röstade 71 procent emot ett förslag om att avskaffa den allmänna licensavgiften för radio och tv, enligt ATS/TT/SVT.