Senare beslut om kinesisk marknadsstaus

14 januari 2016

EU-kommissionen skjuter upp beslut om huruvida Kina ska ges status som marknadsekonomi till senare under året.

Läs mer