Bara sex av tio mammor har jobb

22 februari 2016
62 procent av mammor i EU i åldrarna 25-49 år med barn under sex år har en anställning jämfört med gruppen kvinnor utan barn där 77 procent har anställning. Tillgång till bra förskola, deltidstjänster samt föräldraledighet kan öka andel kvinnor med jobb konstaterar EU-kommissionen i en färsk rapport. ■