Sex smittade och en död i Europaparlamentet

26 mars 2020

Sex personer i Europaparlamentet har bekräftats blivit smittade av coronaviruset, en tjänsteperson har avlidit enligt parlamentets presstjänst.