Skarp kritik mot Isabella Lövin för utsläppsrätter

24 februari 2017

Klimatminister Isabella Lövin får skarp kritik både från Vänsterpartiet och allianspartierna för sitt uttalande att den svenska regeringen inte kommer att argumentera för en skärpning av EU-parlamentets förslag att minska antalet utsläppsrätter med 2,2 procent om året, enligt Ekot.