Annons

Skärpta EU-regler om cancerframkallande ämnen på väg

2 december 2020
Uppdaterad: 11 januari 2021

När EU:s arbetsmarknadsministrar träffas digitalt på torsdagen står flera frågor på dagordningen. Bland annat ska kommissionens förslag att återigen uppdatera direktivet om cancerframkallande och mutagena ämnen på arbetsplatser. Det gäller exponering för akrylnitri, nickelföreningar och bensen. EU har sedan 1980 successivt infört ett stort antal olika minimiskydd inom arbetsmiljöområdet.