Skärpta utsläppskrav i EU

17 april 2018

EU-parlamentet antog på tisdagen nya mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent jämfört med 2005 års nivå. Det gäller jordbruks-, och transportsektorn samt byggnader och avfallshantering som inte omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

Åtgärden, säger Miljöpartiet, är dock inte tillräcklig för att nå det övergripande målet om att minska de totala utsläppen med 40 procent jämfört med år 1990.

– Med dagens beslut finns det en risk att utsläppen inte minskar tillräckligt fort och att EU missar sitt åtagande i Parisavtalet, säger EU-parlamentariker Bodil Valero (MP).