Skicka paket måste bli billigare anser EU-utskott

12 oktober 2017

Europaparlamentets transportutskott röstade på torsdagen för ett EU-förslag som syftar till att göra det billigare att skicka paket mellan medlemsländerna. I dag är det i genomsnitt är tre till fem gånger dyrare att skicka ett paket till ett annat EU-land än inom landet.