Annons

Skyttedal: Granska EU-utskottets förslag om minimilön

12 november 2021

Europaparlamentariker Sara Skyttedal (KD) med flera begär i ett brev till parlamentets talman Sassoli på fredagen att gårdagens beslut om minimilöner i arbetsmarknadsutskott måste granskas av parlamentets rättstjänst. Enligt Skyttedal  strider delar av utskottets förslag, speciellt kravet att minimilöner ska gälla all arbetstagare, mot EU:s grundlag om bör därför genomgå en grundlig rättslig analys.