Slovenien får 90 miljoner i extra flyktstöd

6 november 2015
Slovenien, som har stora svårigheter att hantera flyktingströmmarna, får 10,17 miljoner euro, motsvarande 93,6 miljoner kronor, ur en EU-nödfond. Sverige ansöker också om stöd. ■